W dniach 25 oraz 26 kwietnia 2019  roku Oddział ZPKWŚ w Smoleniu przeprowadził zajęcia edukacyjne  w ramach akcji  „Dzień Ziemi”.

Uczestnikami akcji były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu oraz Szkoły Podstawowej nr 14  w Zawierciu -Bzowie o łącznej liczbie 100 osób. Głównym celem przygotowanej akcji było promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć przedstawiono prezentację pt. „Dobre rady na codzienne odpady”, która pozwoliła na omówienie problemu śmieci, ich segregacji oraz recyklingu odpadów. W czasie przeprowadzanej pogadanki omówiono działania podejmowane w życiu codziennym, które przyczyniają się do oszczędzania naturalnych zasobów ziemi, sposobów oszczędzania energii,  problemu braku wody pitnej oraz stanu zanieczyszczenia powietrza . Uczestnicy poznali również formy ochrony przyrody, zasadność oraz potrzebę ich tworzenia w celu zachowania i ochrony środowiska naturalnego. Podsumowaniem warsztatów była gra edukacyjna sprawdzająca zapamiętane informacje.