Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie fotograficznym pn. "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego" adresowanym do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

Konkurs realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej ZPKWŚ pn. "Bliskie spotkania z przyrodą" dofinanowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa