W wyższych partiach gór Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego nadal utrzymują się zimowe warunki, a w rejonie szczytów i wyżej położonych grzbietów górskich zalega śnieg.

Tym czasem u podnóży gór, na obszarze parku i jego otuliny, pojawiły się oznaki wiosny w postaci wielu ciekawych gatunków roślin.

W okolicach użytku ekologicznego "Góra Tuł", stanowiska dokumentacyjnego "Jasieniowa" oraz rezerwatu "Zadni Gaj" spotkać możemy już pięknie kwitnące kokorycze puste oraz śnieżyczki przebiśnieg. Pojawiły się zdrojówki rutewkowe - które przypominają na pierwszy rzut oka zawilca - oraz przylaszczki pospolite, żywce dziewięciolistne i wiele innych, pięknie kwitnących roślin. Brzegi potoków oraz tereny źródliskowe porostają łany żywca gruczołowatego i lepiężnika, a w miejscach zacienionych występują duże płaty czosnku niedźwiedziego oraz białych kwiatów szczawiu zajęczego.

Wiosna jest niewątpliwie jedną z ciekawszysch pór roku i daje nam możliwość obserwacji wielu ciekawych roślin występujących na obszarze parku, których okres kwitnienia jest stosunkowo krótki i dość szybko mija.

 01.w rejonie Góry Tuł fot. P.Dziki

Fot.1. W rejonie Góry Tuł. fot. P. Dziki

02.zawilec gajowy fot. P.Dziki

Fot.2. Zawilec gajowy. fot. P. Dziki

03.kokorycz pusta fot. P.Dziki

Fot.3. Kokorycz pusta. fot. P. Dziki

04.lepiężnik na tle kwitnacego łanu żywca gruczołowatego fot. P.Dzik

Fot.4. Lepiężnik na tle kwitnącego łanu żywca gruczołowatego. fot. P. Dziki

05.zdrojówka rutewkowata fot. P.Dziki

Fot.5. Zdrojówka rutewkowata. fot. P. Dziki

06.przylaszczka pospolita fot. P.Dziki

Fot.6. Przylaszczka pospolita. fot. P. Dziki

07.płat czosnku niedźwiedziego fot. P.Dziki

Fot.7. Płat czosnku niedźwiedziego. fot. P. Dziki

08.śniezyczka przebiśnieg fot. P.Dziki

Fot.8. Śnieżyczka przebiśnieg. fot. P. Dziki

09.pierwiosnki na Tule fot. P.Dziki

Fot.9. Pierwiosnki na Tule. fot. P. Dziki

10.żywiec dziewięciolistny fot. P.Dziki

Fot.10. Żywiec dziewięciolistny. fot. P. Dziki