W kwietniu 2019 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Lądzie, na obszarze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, odbyło się trzydniowe ogólnopolskie szkolenie z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla pracowników parków krajobrazowych z całego kraju.

Głównym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń, poznanie nowych metod oraz technik przekazywania wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej, ochrony przyrody oraz pogłębienie umiejętności odpowiedniego i skutecznego przekazywania tej wiedz w ramach działalności edukacyjnej jaką nakładają na parki krajobrazowe zapisy ustawowe oraz statutowe.

Tegoroczna czwarta już edycja szkolenia przebiegła w tematyce ptaków – Nadwarciański Park Krajobrazowy wraz z meandrująca tu rzeką Wartą, licznymi starorzeczami oraz terenami okresowo zalewanymi przez wody stanowi idealne miejsce dla występowania wielu gatunków ptaków. Na terenie parku stwierdzono obecność ponad 230 gatunków ptaków, w tym ponad 150 lęgowych. Ponadto na rozległych, zalewanych okresowo wodami terenach stwierdzono występowanie ok. 230 zespołów roślinnych (od bagiennych i torfowiskowych po wydmowe).

Bogactwo przyrodnicze parku stanowi dogodne warunki do nauki, obserwacji ptaków oraz pogłębiania wiedzy i doświadczeń w przekazywaniu wiedzy nt. walorów przyrodniczych parków krajobrazowych.

W tegorocznym szkoleniu uczestniczyli pracownicy Biura ZPKWŚ w Będzinie oraz Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu.

Organizatorom szkolenia za zaproszenie i organizację tegorocznej edycji dziękujemy.

P1210108

P1210109

P1210145

P1210148

P1210195

P1210206

P1210249

P1210317

P1210318

P1210322

P1210325

P1210339

P1210351

P1210353

P1210385

P1210397

P1210398

P1210415

P1210473

P1210485

P1210568

P1210572