I-etap tegorocznego Konkursu Wiedzy Ekologicznej już za nami.


26 marca 2019 r. o godz. 10:00 we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ spotkali się uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy konkursu
w 2-osobowych drużynach zmagali się z pytaniami testowymi i zadaniami z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, gospodarowanie odpadami, zasady zdrowego odżywiania itp.).

Do konkursu przystąpiły łącznie 44 dwuosobowe drużyny z terenu całego województwa śląskiego. Na finale konkursu, który odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie spotkają się drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów w I-etapie konkursu. Są to:

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w BĘDZINIE:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

ALEKSANDRA GOŁĄB i PAWEŁ MROZIŃSKI – 55/60 pkt.

Opieka merytoryczna: Pani Wioletta Pilzak

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Będzinie w składzie:

DOMINIKA FLIS i MATEUSZ KORYCIŃSKI – 48/60 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Renata Wojtanek.

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w KALINIE:

 1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Krzepicach w składzie:

FILIP OSET I PAWEŁ SZCZĘSNY – 48/60 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Karolina Kudelska.

 1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w LUBECKU w składzie:

KAMILA PŁONKA i MICHAŁ OSUCH– 45/60 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Anna Maruszczyk

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w RUDACH:

 1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Jankowicach w składzie:

LENA ZMARZŁY i MALWINA BUJAS – 49/60 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Danuta Zoń.

 1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rydułtowach w składzie:

KACPER KLIMA i RAFAŁ MAZUR – 46/60 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Ewa Koźlik-Gawliczek.

- w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w SMOLENIU:

 1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu w składzie:

WERONIKA SITEK i NINA KAŁUŻNY – 51/60 pkt.;

Opiekun merytoryczny: Pani Małgorzata Janoska.

 1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zawierciu w składzie:

MIKOŁAJ GAWINEK i KONRAD WNUK – 45,5/60 pkt.;

Opiekun merytoryczny: Pani Aneta Musiał-Foryś.

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu:

 1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie w składzie:

JAKUB MAREKWICA i KAROL RABIN – 51/60 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Renata Haratyk.

 1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu
  w składzie:

EMILIA BANDAREK i FLORIAN DREWNIAK – 47/60 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Daniela Seweryn.

wfośigw logo z podpisem

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ „Bliskie spotkania z przyrodą”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu
oraz nauczycielom za opiekę merytoryczną nad uczniami.

 20190326 100110 001

20190326 100157 001

20190326 100230 001

20190326 112325 001

20190326 112415 001

20190326 114711 001

IMG 4374 001

IMG 4377 001

IMG 4409 001

IMG 4411 001

Piotr Dziki Konkurs Wiedzy Ekologicznej 2019 w OE ZPKWŚ w Żywcu 1 001

Piotr Dziki Konkurs Wiedzy Ekologicznej 2019 w OE ZPKWŚ w Żywcu 2 001

 DSC02976 kopia

DSC03003

DSC03010 kopia