Przez cały okres trwania ferii zimowych w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu odbywały się warsztaty przyrodnicze popularyzujące wartości krajobrazowe i przyrodnicze Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego.
Z warsztatów skorzystali uczniowie szkół podstawowych: ZSP nr 2 w Żywcu, ZSP w Siennej, ZSP w Rudzicy, SP nr 5 w Żywcu, ZSP w Czernichowie oraz uczestnicy zimowiska Hufca Kęty oraz Hufca Zawiercie, Biblioteki Gminnej w Jeleśni oraz Świetlicy Środowiskowej w Biernej.

Charakterystyka piętrowego układu roślinności w Beskidach, duże drapieżniki tj. niedźwiedź, ryś, wilk i  inne zwierzęta leśne oraz zasady bezpiecznego zachowanae człowieka podczas kontaktu z dzikimi zwierzętami, inżynieryjna działalność bobrów i ich wpływ na środowisko, zasady prawidłowego dokarmiania ptaków w okresie zimowym to tematy, które przybliżyły uczestnikom warsztatów wiedzę nt. piękna przyrody Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego.

Warsztaty obejmowały również część praktyczną, podczas której uczestnicy utrwalali zdobytą wiedzę m.in. wykonując makiety, prace plastyczne, karmniki dla ptaków, a także rozpoznawali rośliny za pomocą kluczy do oznaczania roślin.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10