Rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), roślina o okazałych rozmiarach, pokrojem przypominająca bambusa, miododajna, przyciągająca owady, w tym pszczoły, a zarazem gatunek umieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Jest to gatunek inwazyjny stanowiący zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2018 r. (przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), przeprowadził zabiegi eliminujące „azjatyckiego przybysza” z obszaru w Dolinie Wodącej. Prace na tym obszarze prowadzone są od 2014 r. Działania usuwania wykonywane są zgodnie z metodami wypracowanymi w Projekcie LIFE11 NAT/PL/000432.

W 2018 r. przeprowadzono:

  • koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca – łącznie około – 0,7 ha;
  • dwukrotne przeprowadzenie orki na głębokości około 40 cm od powierzchniowej warstwy gleby, połączonej z wydobywaniem kłaczy – około 0,4 ha;
  • dwukrotne bronowanie obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy – około 0,4 ha;
  • dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy – około 0,4 ha
  • ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego – około 0,3 ha;
  • punktowe rozłożenie czarnej agrowłókniny wraz z okołkowaniem;
  • na bieżąco punktowe usuwanie odrastających pędów i kłączy rdestowca;
  • dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;
  • wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone.

Działania związane z usuwaniem rdestowca sachalińskiego doprowadziły do znacznego obniżenia żywotności jego populacji i zmniejszenia jego konkurencyjności w stosunku do gatunków rodzimych. Ochronione i odsłonięte zostały wartości przyrodnicze i krajobrazowe Doliny Wodącej.

Zał. 1

Fot. 1. Obszar przed zabiegami

Zał. 2

Fot. 2. Obszar przed zabiegami

Zał. 3

Fot. 3. Mechaniczne koszenie

Zał. 4

Fot. 4. Obszar po wykonanym koszeniu

Zał. 5

Fot. 5. Zbiórka biomasy i porządkowanie

Zał. 6

Fot. 6. Załadunek biomasy

Zał. 7

Fot. 7. Orka

Zał. 8

Fot. 8. Zabieg głębokiej orki

Zał. 9

Fot. 9. Wydobyte kłącza

Zał. 10

Fot. 10. Bronowanie

Zał. 11

Fot. 11. Obszar po wykonanych zabiegach

Zał. 12

Fot. 12. Obszar po wykonanych zabiegach

Autor zdjęć: Milena Piątkowska