Dnia 23 listopada 2018 roku w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie odbyło się spotkanie dla nauczycieli, w którym wzięło udział 15 zainteresowanych  nauczycieli, w tym gość specjalny, Pani Monika Owczarek.

Celem spotkania była prezentacja zagadnień dotyczących edukacji ekologicznej i przyrodniczej prowadzonej przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie, wymiana doświadczeń oraz kontynuacja współpracy między placówkami. Uczestnikom zostały przedstawione m.in. tematy przeprowadzanych przez Ośrodek warsztatów oraz pogadanek, cele organizowanych akcji ekologicznych  i zajęć okazyjnych, a także tematyka i rodzaje konkursów ekologicznych. Pani Monika Owczarek, która jest właścicielem zagrody edukacyjnej „Owczarkowa Zagroda”, opowiedziała o swojej działalności, a także pokazała zdjęcia mieszkańców zagrody. Przywiozła również pierniczki, powstające w ramach warsztatów odbywających się w „Owczarkowej Zagrodzie,  którymi uczestnicy mogli częstować się na miejscu, a także zabrać ze sobą do domu.

Strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoździanach, a jednocześnie pracownik OE ZPKWŚ w Kalinie,  Marek Kukowka, przypomniał uczestnikom spotkania zasady pierwszej pomocy oraz pokazał krótkie filmy ukazujące codzienne zagrożenia. Spotkanie było również dobrą okazją do zorganizowana wystawy prac dzieci nadesłanych w ramach konkursu „Kwiaty Parku”. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród gości, którzy chętnie oglądali najciekawsze wykonania. Uczestnicy równie chętnie przeglądali Kronikę prowadzoną przez Ośrodek Edukacyjny w Kalinie, w której udokumentowane są wszystkie ważne wydarzenia związane z działalnością  Ośrodka. W trakcie spotkania wszyscy zebrani mieli możliwość porozmawiania między sobą przy kawie oraz  poczęstunku , a także  otrzymali drobne upominki przygotowane przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie. Na koniec wszyscy udali się na krótkie zwiedzanie ekspozycji  przyrodniczej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność. Mamy nadzieję, iż spotkanie to jeszcze bardziej zacieśni współpracę między przedstawicielami Placówek Oświatowych, a Ośrodkiem Edukacyjnym w Kalinie. Zapraszamy jednocześnie do udziału w spotkaniu za rok.

 IMG 3499IMG 3506IMG 3525