Od dnia 3 września 2018 r. w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego obowiązują nowe procedury dot. korzystania z oferty edukacyjnej.

Warunkiem korzystania z wszelkich zajęć/usług edukacyjnych ZPKWŚ jest przesłanie do właściwego Ośrodka Edukacyjnego wypełnionego i podpisanego formularza rezerwacji zajęć/usług ZPKWŚ – po wcześniejszej (minimum 7-dniowej) telefonicznej rezerwacji terminu.

Formularze dostępne są obecnie do pobrania pod niniejszą informacją.

Obowiązują 2 wzory:

- formularz rezerwacji zajęć/usług w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ (dla Ośrodków Edukacyjnych w: Będzinie, Kalinie, Rudach i Żywcu)

- formularz rezerwacji zajęć/usług w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu.