Z dniem 01.08.2018 r. wprowadza się zaktualizowany cennik usług świadczonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach działalności odpłatnej, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1624/271/V/2018 z dnia 10.07.2018 r.