W dniu 05.06.2018r. na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie odbył się festyn z okazji "Dnia Dziecka", w którym uczestniczyli uczniowie klas I-III z Zespołu Szkół w Kochanowicach.
Łącznie w festynie udział wzięło 55 osób. Podczas trwania festynu dzieci uczestniczyły w 'mini konkursach' oraz zabawach ruchowych prowadzonych na terenie zielonym przy Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie. Podczas tegorocznego festynu dodatkowe stoisko przygotowało Nadleśnictwo Lubliniec, które jednoczeście zasponsorowało nagrody i poczęstunek dla wszystkich uczestników. Wielką artakcją dla dzieci było nabijanie numerów na pieniek drewna w czapce leśniczego oraz mierzenie wieku drzewa za pomocą specjalistycznych przyrządów. Ponadto dzieci poznały zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz wykonały plakat nawiązujący do zbliżających się wakacji. Po prawidłowym zaliczeniu wszystkich konkurencji odbyło się uroczyste losowanie nagród, które zostały wręczone dzieciom przez Kierownika Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie Panią Krystynę Bartocha oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec Pana Zbigniewa Znojek. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę oraz zapraszamy ponownie za rok.