W sobotę 16 czerwca obok Szkoły Podstawowej w Radziechowach odbył się EkoPiknik, na który zaproszony został również Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu.

Na stoisku promocyjnym zorganizowanym przez Oddział w Żywcu młodzież szkolna oraz osoby dorosłe mogły sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ochrony przyrody oraz uzyskać wyczerpujące informacje o najbliższych parkach krajobrazowych, szczególnie o Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego, w granicach którego częściowo położone się Radziechowy.

Szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się specjalnie przygotowane na tą okazję kolorowanki z ptakami oraz możliwość odbijania tropów zwierząt występujących w Beskidach, a każda osoba sprawdzająca swoją wiedzę przyrodniczą mogła liczyć na drobny upominek.

01

02

03

04

05

Fot. P. Dziki