W sobotę 26 maja w Rajczy, urokliwej miejscowości znajdującej się na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, odbyły się obchody 410-lecia pierwszej wzmianki o Rajczy połączone z Międzynarodowym Dniem Rodzin.

Na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej w Rajczy, Rady Rodziców Przedszkola w Rajczy, tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej Koło w Rajczy swoje stoisko zorganizował Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu.
Na stoisku młodzież oraz osoby dorosłe mogły m.in. sprawdzić swoją wiedzę nt. warstwowej budowy lasu oraz wybranych gatunków roślin i zwierząt występujących w lasach, w przygotowanych formach z piaskiem odbić tropy występujących w Beskidach ssaków, układać puzzle przedstawiające wybrane gatunki sów, a także uzyskać informacje nt. wartości przyrodniczych i krajobrazowych Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego.
W obchodach uczestniczyło wieli zaproszonych na tą uroczystości gości, a swoje stoiska oprócz Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu mieli m.in. lokalni twórcy ludowi, służby straży pożarnej z Polski i Słowacji, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Żywcu.

01

01a

02

02a