Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu zaprasza do zapoznania się z kolejnym numerem Biuletynu Informacyjnego „Beskidzkie Parki Krajobrazowe”.

link do biuletynu:

https://drive.google.com/file/d/1zNNAga3MZhL_bjEKvtOezNFRhtB2fJuj/view?usp=sharing