Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie przeprowadził w dniu 10 kwietnia 2018 roku ciekawe zajęcia, których uczestnikami były zarówno studentki pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 42 w Częstochowie, łacznie w zajęciach wzięły udział 32 osoby. Celem spotkania było praktyczne przygotowanie studentek do pracy z dziećmi. Zajęcia zostały podzielone na dwie części, pierwsza z nich obejmowała prezentację pracownika ZPKWŚ w Kalinie, z której uczestnicy mogli dowiedzieć się najważniejszych informacji dotyczących Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" oraz zwierząt jakie na terenie Parku moża zaobserwować. Po wysłuchaniu prezentacji cała grupa wybrała sie na wspólne zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej znajdującej się w Ośrodku w Kalinie. Z kolei druga część zajęć obejmowała zajęcia praktyczne w terenie, miejscem docelowym był Diabelski Kamień oraz staw Olszyna, gdzie tym razem to studentki poprowadziły zajęcia z grupą dzieci ze szkoły podstawowej. Studentki miały za zadanie zaopiekowanie się młodszymi uczniami oraz wspólne wykonanie karty pracy o tematyce ekologicznej. Na zakończenie zajęć w terenie każdy zmierzył obwód wybranego przez siebie drzewa, z którego mógł się dowiedzieć ile dane drzewo ma lat. Dzięki wspólnej organizacji zajęć Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie zyskuje partnera do współpracy jakim jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, mamy nadzieję, iż częściej będziemy mogli gościć w naszym Ośtrodku studentów, którzy poprzez częściowe prowadzenie zajęć będą przygotowywać się do wykonywanego w przyszłości zawodu nauczyciela.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejne zajęcia organizowane przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie, szczegółowych informacji na temat zajęć można zasięgnąć pod numerami telefony 34 357 49 02 oraz 519 141 511.

Fot A.Krawczyk

Fot 2 A.Krawczyk

Fot. A. Krawczyk