Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza do udzaiłu w konkursie "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego". Konkurs adresowany jest do uczniów kla VII - VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa.