Na początku kwietnia odbył się I etap XV edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Konkurs realizowany był we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, tj.: w Będzinie, w Kalinie, w Rudach, w Smoleniu oraz w Żywcu. Uczestnicy konkursu - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego, zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, zasady zdrowego żywienia itp.).

Do konkursu przystąpiło łącznie 49 dwuosobowych drużyn (98 uczniów)
z terenu całego województwa śląskiego. Do II etapu (finału wojewódzkiego) konkursu zakwalifikowały się po 2 drużyny z każdego Ośrodka Edukacyjnego, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w BĘDZINIE:

  1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

JULIA JACHNA i NATALIA NOWAK – 59/65 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Barbara Brużewicz.

  1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

NATALIA ŁOCHOCKA i JULIA ADAMUS – 58/65 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Edyta Adamczyk.

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w KALINIE:

  1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Strzebiniu w składzie:

WERONIKA FELIKS i MARTYNA CZORNIK – 62/65 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Ewa Krus.

  1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w JAMKACH-KORZONKU w składzie:

ZOFIA KAMIŃSKA i MICHAŁ GREMPLEWICZ – 57/65 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Ewa Zaporowska

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w RUDACH:

  1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Jankowicach w składzie:

MICHALINA MACHULIK i MALWINA BUJAS – 62/65 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Danuta Zoń.

  1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wodzisławiu Śląskim w składzie:

MICHAŁ HEROK i PIOTR FOLWARCZNY – 61/65 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Joanna Chawińska-Jurczyk.

- w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w SMOLENIU:

  1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zawierciu w składzie:

KONRAD WNUK i FILIP MIKLAS – 61/65 pkt.;

Opiekun merytoryczny: Pani Aneta Musiał-Foryś.

  1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawierciu w składzie:

MIKOŁAJ CZERNEK i MARTYNA SOBCZYK – 60/65 pkt.;

Opiekun merytoryczny: Pani Elżbieta Pieniążek.

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu:

  1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 24 w Bielsku Białej w składzie:

ZOFIA JAKUBIEC i ANGELIKA KOSIŃSKA – 64/65 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Ilona Kowalik.

  1. Drużyna z Szkoły Podstawowej im. T. Sygietyńskiego w Ujsołach w składzie:

MAJA BODEK i ALEKSANDRA GOLA – 60/65 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Beata Kocoń-Michalska.

Laureaci I etapu zmierzą się ze sobą w finale Konkursu Wiedzy Ekologicznej,
który odbędzie się 7 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ
w Będzinie.

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w Finale!

Wszystkim drużynom, które uczestniczyły w konkursie serdecznie dziękujemy
i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

Konkurs realizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. „Stawiam na przyrodę”

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

KWE 2018.1

KWE 2018.2

KWE 2018.3

KWE 2018.4

KWE 2018.5

KWE 2018.6

KWE 2018.7

KWE 2018.8

KWE 2018.9

KWE 2018.10

KWE 2018.11

KWE 2018.12

KWE 2018.13

KWE 2018.14

KWE 2018.15

KWE 2018.16

KWE2018.17

KWE 2018.18

KWE 2018.19