Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu zaprasza wszystkie osoby, które zarejestrowały sie za pomocą formulaerza zgłoszeniowego na "Noc sów" w OE ZPKWŚ w Żywcu do zapoznania się z Programem spotkania.

Noc Sow PROGRAM 2018