Rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), roślina o okazałych rozmiarach, pokrojem przypominająca bambusa, miododajna przyciągająca owady, w tym pszczoły, a zarazem jest to gatunek umieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Jest to gatunek inwazyjny stanowiący zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2017 roku (przy wsparciu WFOŚiGW), po raz czwarty przeprowadził zabiegi eliminujące „azjatyckiego przybysza” z obszaru w Dolinie Wodącej. Prace przeprowadzono, zgodnie z wypracowanym w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/000432 schematem działań, wykonano:

  • koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca – łącznie około – 0,7 ha;
  • dwukrotne przeprowadzenie orki na głębokości około 40 cm od powierzchniowej warstwy gleby, połączonej z wydobywaniem kłaczy – około 0,4 ha;
  • dwukrotne bronowanie obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy – około 0,4 ha;
  • dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy – około 0,4 ha
  • ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego – około 0,3 ha;
  • punktowe rozłożenie czarnej agrowłókniny wraz z okołkowaniem (kołki z trzpieniem plastikowym);
  • na bieżąco punktowe usuwanie odrastających pędów i kłączy rdestowca – na powierzchni około 1,5 ha;
  • dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;
  • wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone.

Działania związane z usuwaniem rdestowca sachalińskiego doprowadziły do znacznego obniżenia żywotności jego populacji i zmniejszenia jego konkurencyjności w stosunku do gatunków rodzimych, ochronione i odsłonięte zostały wartości przyrodnicze i krajobrazowe Doliny Wodącej.

 Fot. 1

Fot.1. Zwarte płaty rdestowca w Dolinie Wodącej (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 2

Fot.2. Obszar przed rozpoczęciem zadania (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 3

Fot.3. Ręczne koszenie powierzchni (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 4

Fot.4. Zbieranie pędów rdestowca, porzątkowanie terenu (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 5

Fot.5. Rdestowiec sachaliński zaraz po wykoszeniu (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 6

Fot.6. Zbiórka pędów przy użyciu sprzętu HDS (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 7

Fot.7. Orka połączona z frezowaniem (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 8

Fot.8. Wydobyte kłącze rdestowca (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 9

Fot.9. Obszar po wykonanych zabiegach (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 10

Fot.10. Obszar po wykonanych zabiegach (autor: Milena Piątkowska).