Celem odtworzenia i zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w 2017 roku, w ramach udzielonego wsparcia z WFOŚiGW, wykonano działania czynnej ochrony przyrody. W obrębie półnaturalnych, siedlisk otwartych – muraw kserotermicznych i naskalnych przeprowadzono:

 

  • wypas zwierząt gospodarskich owiec i kóz na areale około 100 ha;
  • usuwanie podrostów drzew i krzewów na obszarze około 18,5 ha.

Działaniami objęte zostały wybrane ekosystemy otwarte z charakterystyczną, ciepłolubną florą i fauną.

Wypas zwierząt – owiec i kóz, pełniących rolę „naturalnych kosiarek” jest jednym z najbardziej skutecznych działań ochrony czynnej. Zwierzęta wyjadają roślinność miękkolistną, pozostawiając gatunki kserotermiczne, które tworzą kolorowy i wonny aspekt muraw.

Wykonana wycinka przyczyniła się do przywrócenia ciepłolubnego charakteru wzniesień jurajskich. Ponadto odtworzyła liczne szlaki piesze przebiegające przez te powierzchnie, podnosząc atrakcyjność turystyczną tych regionów.

Całość wykonanych działań wpłynęła pozytywnie na poprawę walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

 Fot. 1

Fot.1. Cegielnia (Olsztyn) (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 2

Fot.2. Wzgórze zamkowe w Olsztynie (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 3

Fot.3. Ostra Górka (Olszty) (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 4

Fot.4. Wypas w Łutowcu (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 5

Fot.5. Piaseczno (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 6

Fot.6. Kromołowiec (Niegowonice) (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 7

Fot.7. Owce na wzgórzu Łysa Pałka w Ryczowie (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 8

Fot.8. Cisownik (Ryczów) (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 9

Fot.9. Baza wypasowa u podnórza Babiej Góry w Ryczowie (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 10

Fot.10. Chwila dla reporterów ... (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 11

Fot.11. Odsłanianie "białych form skalnych" w Zaborzu (w trakcie prac) (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 12

Fot.12. Odsłanianie "białych form skalnych" w Zaborzu (w trakcie prac) (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 13

Fot.13. Suliszowice (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 14

Fot.14. Babia Góra po wykonanych zabiegach (autor: Milena Piątkowska).

Fot. 15

Fot.15. Odsłonięte skały w Piasecznie (autor: Milena Piątkowska).