Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji "Noc sów", która odbędzie się 23.03.2018r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWS w Żywcu.

Ulotka info Noc sów