Od listopada do marca trwa okres hibernacji nietoperzy. Zabieg ten jest spowodowany brakiem pokarmu (owadów) w przyrodzie.

Nietoperze obniżają temperaturę ciała, spowalniają funkcje życiowe: oddech i liczbę uderzeń serca. Dzięki tym zabiegom są w stanie przeżyć zimę. Każde wybudzenie gacka, nocka czy też podkowca w trakcie „snu” powoduje zużycie dużej ilości energii, co w skrajnych wypadkach może doprowadzić do śmierci osobnika.

W okresie zimowym na terenie jurajskich jaskiń prowadzony jest spis nietoperzy przez Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W dniach 14‑16.02.2018 w inwentaryzacji jaskini jurajskich brali udział pracownicy ZPKWŚ.

niet1

Fot.1. Liczenie nietoperzy w jaskini Kroczyckiej.

IMG 0465

Fot.2. Podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros).

IMG 0475

Fot.3. Nocek duży (łac. Myotis myotis).