Zgodnie z harmonogramem zadania merytorycznego „Ocena stanu populacji endemitów: warzuchy polskiej i przytuli krakowskiej”, co miesiąc pracownicy Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu dokonują odczytu wyników rejestratorów monitorujących poziom wody w niszy źródliskowej Centurii.

Warzucha Polska jest gatunkiem, który możemy spotkać tylko wyłącznie na ograniczonym obszarze (endemit), a ponadto jest objęta w Polsce ochroną ścisłą. Chroniona jest także Konwencją Berneńską i Dyrektywą Siedliskową. Populacja warzuchy w źródliskach Centurii jest zbliżona do naturalnej struktury rozwojowej i przestrzennej, tworząc rozległy teren liczący tysiące osobników. Ze względu na zagrożenie naturalnych stanowisk wskutek obniżenia się wód gruntowych i wyschnięcia źródeł, prowadzony jest stały monitoring.

20180213 102000

Fot.1. Odczyt danych z rejestratora.

IMG 20180213 102245

Fot.2. Pomiar głebokości lustra wody w pojemniku z rejestratorem przy pomocy "świstawki".

IMG 20180213 105432

Fot.3. Świstawka to miernik poziomu wody, który rzy zetknięciu z lustrem "świszczy".