W dniach 31.01.2018 r. i 09.02.2018 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie przeprowadził na zaproszenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, zajęcia okazjonalne dla dzieci spędzających tegoroczne ferie zimowe w mieście.

Tematem przewodnim  zajęć feryjnych była „ekologia na widelcu-zasady zdrowego żywienia”. W warsztatach wzięło udział 28 uczniów szkół i przedszkoli będzińskich. Zajęcia miały charakter pogadanki połączonej z częścią warsztatową, która stanowiła okazję do  praktycznego sprawdzenia pozyskanej wiedzy           na temat prawidłowego żywienia.

W ramach spotkania uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania  swoich nawyków żywieniowych w kontekście aktualnej wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Zwieńczeniem zajęć był panel warsztatowy, podczas którego starsi uczestnicy opracowali pod okiem specjalisty indywidualny plan żywieniowy. Młodsi uczestnicy przygotowali propozycje zdrowych sałatek warzywnych i owocowych w oparciu o barwne i ciekawe karty pracy.

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie pragnie podziękować Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie za zaproszenie i owocną współpracę w ramach organizacji tegorocznych ferii zimowych.

5 2

(źródło: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie)