W dniu 02.02.2018 r. w ośrodku wypoczynkowym Caritas Diecezji Gliwickiej w Turzy odbyły się zajęcia edukacyjne zorganizowane w ramach ferii zimowych, które na zaproszenie właścicieli ośrodka zostały przeprowadzone przez pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie, który w tym dniu odwiedził ośrodek w Turzy.

W zajęciach uczestniczyło 19 osób przebywających w tym czasie na zimowym wypoczynku. Na początku dzieci wysłuchały prezentacji multimedialnej z której dowiedziały się podstawowych informacji dotyczących Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” jak także zostały im przekazane najważniejsze informacje związane z zanieczyszczeniem powietrza z którym tak często obecnie się spotykamy. Dzieci wykazały się dużym zainteresowaniem oraz wiedzą związana z omawianym tematem przez co aktywnie włączyły się do dyskusji, w której przedstawiały swoje pomysły na to jak ograniczyć ilość zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Po wysłuchaniu prezentacji każdy wykonał zadanie, które polegało na rozwiązaniu krzyżówki, której tematem przewodnim były zagadnienia związane z tematem smogu obecnego w powietrzu. Zajęcia odbyły się w bardzo miłej, przyjaznej i spokojnej atmosferze, w związku z czym były dobrą alternatywą dla tradycyjnych zajęć odbywających się w szkolnej ławie. Dziękujemy za owocnie spędzony czas oraz mamy nadzieję na kontynuację współpracy podczas kolejnych ferii zimowych.

   Fot 1 A.Krawczyk                                                          Fot 2 A.Krawczyk