W dniu 24.01.2018r. pracownicy Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach w ramach zadania

pod nazwą "Kontrola stanu, oznakowania i prace na wybranych istniejących formach ochrony przyrody" dokonali naprawy dwóch tablic urzędowych oznaczających granicę Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowościach Markowice i Trachy.

foto3

Fot. 1. Uszkodzona tablica urzędowa na granicy Parku Krajobrazowego w Markowicach.

foto4

Fot. 2. Tablica po wykonaniu robót naprawczych.

foto1

Fot. 3. Prace naprawcze.

foto2

Fot. 4. Wyprostowana tablica w Trachach.