W grudniu 2017 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził zajęcia z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu, Zespołu Szkół w Czernichowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Żywcu, Szkoły im. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu.

Tegoroczne zajęcia podzielone były na dwie tematyczne części. W pierwszej uczestnicy zapoznali się z zasadami prawidłowego dokarmiania ptaków w okresie zimowym oraz dowiedzieli się jakie negatywne skutki może przynieść źle prowadzone dokarmianie. Uzyskali informację jaką karmę należy stosować w trakcie dokarmiania, jaka nie jest wskazana i może ptakom zaszkodzić, jaką karmę preferują wybrane gatunki ptaków, gdzie ustawić karmnik był on miejscem bezpiecznym dla ptaków oraz jak samemu zbudować karmnik z wykorzystaniem prostych materiałów. Ponadto uczestnicy zajęć zbudowali własne, ozdobne karmniki z wykorzystaniem tektury, ziaren oraz innych elementów zdobiących.

Część druga zajęć obejmowała prezentację o tematyce związanej z charakterystycznymi gatunkami ssaków, które występują na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych tj. wilki, niedźwiedzie, lisy, rysie, jelenie, sarny, dziki i in., wzbogaconą o krótkie filmy z ww. gatunkami. Uczestnicy zajęć mieli również okazję samodzielnie, dzięki specjalnym formom, rozpoznać oraz wykonać odcisk tropów wybranych gatunków zwierząt.

W zajęciach uczestniczyły łącznie 202 osoby.

00

01

02

03

05

06

07

08

09

10