Na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie w grudniu 2017r. zostały przeprowadzone zajęcia z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia.


Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkół podstawowych z Aleksandrowa, Przystajni, Konopisk oraz Strzebinia, a także przedszkolaki z Koszęcina i Olszyny. W tegorocznych zajęciach uczestniczyło łącznie 129 osób. Na początku dzieci wysłuchały pogadanki dotyczącej dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Następnie omówiono tradycje związane z Mikołajem i Świętami Bożego Narodzenia. Po wysłuchaniu prezentacji przeprowadzone zostały zajęcia plastyczne, podczas których każdy z uczestników wykonał aniołka z papieru, którego zabrał ze sobą na pamiątkę do domu. Zajęcia plastyczne były dobrą okazją do integracji dzieci poza szkolną ławką, a całe spotkanie odbyło się w przyjemnej i ciepłej świątecznej atmosferze. Podsumownaiem każdego ze spotkań było wspólne zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej znajdującej się w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie.

Mikołaj 1 fot A.Krawczyk

Mikołaj 2 fot A.Krawczyk