W listopadzie 2017r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu zrealizował zadanie mające na celu uzupełnienie oznakowania tablicami urzędowymi granic Beskidzkich Parków Krajobrazowych. 


Nowe tablice informacyjneo nazwie formy ochrony przyrody pojawiły się na granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Tablice zamontowano m.in. w pobliżu dróg, a zarazem w miejscach uczęszczanych przez tyrystów korzystających ze szlaków turystycznych biegnących przez obszar ww. parków. Obecnie granice Beskidzkich Parków Krajobrazowych oznakowane są łacznie 18-stoma tablicami urzędowymi.

 PKBM P.Kocierska 1

PKBŚ Kamesznica 1

ŻPK Milówka 1