Dnia 17 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie dla nauczycieli zorganizowane przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu. Spotkanie dzięki uprzejmości Starosty odbyło się na Sali Narad Starostwa Powiatowego i wzięło w nim udział 22 zainteresowanych nauczycieli, w tym także przedstawiciele Nadleśnictwa Herby i Lubliniec.

Celem spotkania była prezentacja zagadnień związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczą prowadzoną przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie, wymiana doświadczeń oraz kontynuacja dalszej współpracy pomiędzy instytucjami. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście wśród których znalazł się Pan Henryk Kościelny, fotografik, ornitolog i pasjonat przyrody, który wygłosił ciekawy referat na temat dokarmiania ptaków zimą, referat został oparty także na pięknych fotografiach wykonanych przez samego autora. Kolejną ciekawą prezentację wygłosiła pani Dorota Krus - przedstawicielka Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, która przybliżyła wszystkim uczestnikom spotkania historię związaną z powstaniem i działalnością Zespołu Śląsk. Spotkanie było dobrą okazją do zorganizowania wystawy prac dzieci nadesłanych w ramach konkursu "Mój ptasi przyjaciel". Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród gości, którzy chętnie podchodzili i oglądali najciekawsze i najbardziej pomysłowe wykonanie figurki ptaka. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość porozmawiania między sobą przy kawie oraz drobnym poczęstunku zapewnionym przez przedstawicieli Starostwa oraz otrzymali drobne upominki przygotowane przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie. Na zakończenie spotkania odbyły się jeszcze zajęcia plastyczne z Quillingu, czyli techniki z rodzaju papieroplastyki służącej do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru, poprowadzone przez przedstawicielki Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach. Zajęcia te najbardziej zainteresowały Panie, które w skupieniu słuchały wszystkich przekazywanych wskazówek, dzięki czemu wykonały piękne papierowe kwiaty. 

Wszstkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność, natomiast na ręce Starosty Lublinieckiego Pana Joachima Smyły składamy podziękowanie za udostępnienie sali oraz słodki poczęstunek, dzięki czemu spotkanie mogło się odbyć w tak miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, iż spotkanie to jeszcze bardziej zacieśni współpracę między przedstawicielami Placówek Oświatowych a Ośrodkiem Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie. 

 Fot 4 A.Krawczyk

Fot 2 A.Krawczyk

Fot 5 A.Krawczyk

Fot 3 A.Krawczyk

Fot. A.Krawczyk