W ramach obchodów  Święta Drzewa Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Rudach  zorganizował w dniach 23.10 i 25.10.2017 zajęcia okazjonalne. Łącznie w akcji udział wzięło 61 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się poprzez prezentację z najcenniejszymi i najpiękniejszymi miejscami z terenu PK „CKKRW” oraz poszczególnymi gatunkami drzew liściastych i iglastych, a następnie wzięli udział w wycieczce po parku przypałacowym gdzie mieli możliwość zobaczenia najciekawszych okazów drzew pomnikowych oraz nauczyć się rozpoznawać poszczególne gatunki w praktyce. Kolejnym etapem zajeć było  samodzielne namalowanie  najpiękniejszych drzew  jakie zapadły im w pamięci.

IMG 2392

20171023 101948

20171023 101940

20171023 094042

20171023 120254

20171023 120454