Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie przeprowadził w październiku cykl zajęć z okazji „Święta Drzewa”. Uczestnikami spotkań byli uczniowie szkół podstawowych, a także przedszkolaki
z terenu Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Łącznie w zajęciach wzięło udział 119 osób.

Uczniowie podczas zajęć wysłuchali pogadanki dotyczącej wybranych, charakterystycznych dla terenu Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” gatunków drzew. Omówione zostały również charakterystyczne drzewa pomnikowe znajdujące się w granicach Parku oraz warstwowa budowa lasu. Podsumowaniem zajęć było wykonanie karty pracy adekwatnej do omawianej tematyki, dzięki której dzieci miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu rozpoznawania gatunków drzew. Po zakończonych zajęciach grupy wybrały się na wspólne zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej znajdującej się w Ośrodku Edukacyjnym w Kalinie. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie za rok na zajęcia poświęcone obchodom z okazji „Święta drzewa”.

Święto Drzewa

święto drzewa 3

święto drzewa 2