W październiku 2017r. dokonano podsumowania konkursu koordynowanego przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu pn. "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego". Konkurs realizaowany był w ramach Kampanii edukacyjno - informacyjnej ZPKWŚ pn. Przyroda - lubię, szanuję, obserwuję". Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. 

Zadanine uczestników polegało na samodzielnym wykonaniu 3 fotografii ciekawych miejsc lub obiektów przyrodniczych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Na konkurs nadesłano łącznie 268 prac, które jury konkursowe oceniało pod kątem zgodności z tematyką konkursyu, a także biorąc pod uwagę walory artystyczne nadesłanych zdjęc.

W wyniku oceny nadesłanych prac wyłoniono laureatów konkursu:

I miejsce – Alicja Laszczak, Szkoła Podstawowa 26 w Bielsku-Białej

Opiekun merytoryczny – Bronisława Seremek-Kos

II miejsce – Paulina Koniarczyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach

Opiekun merytoryczny – Dagmara Skowron

III miejsce – Weronika Kudzia, Szkoła Podstawowa nr 5 w Żywcu

Opiekun merytoryczny – Alicja Słomińska

Wyróżnienia:

- Maja Dąbek, Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu

Opiekun merytoryczny – Zbigniew Podsiadło

- Kacper Płonka, Szkoła Podstawowa w Radziechowach

Opiekun merytoryczny – Monika Czulak

- Oliwia Leszczyna, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu

Opiekun merytoryczny – Witold Cyprych

- Ola Mikuła, Szkoła Podstawowa nr 26 w Bielsku-Białej

Opiekun merytoryczny – Bronisława Seremek-Kos

- Maja Bilek, Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszczynie

Opiekun merytoryczny – Maria Kubica

- Maciej Partyka, Zespół Szkół w Gilowicach

Opiekun merytoryczny – Paweł Targosz

- Klementyna Nowak, Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku

Opiekun merytoryczny – Artur Żukow

- Julia Targosz, Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni

Opiekun merytoryczny – Anna Buława

- Krystyna Martynko, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej

Opiekun merytoryczny – Ewa Kożdoń-Waligóra

- Emanuel Syrek, Szkoła Podstawowa nr 22 w Dąbrowie Górniczej

Opiekun merytoryczny – Marianna Cąkała, Agnieszka Grądal

- Jacek Szpak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej

Opiekun merytoryczny – Anna Dziewior

- Aleksandra Mołdysz, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żywcu

Opiekun merytoryczny – Małgorzata Wisła-Sosna

LAUREACI: 

 I miejsce.248.Laszczak Alicja SP 26 Bielsko 01

Fot. I mmiejsce - Alicja Laszczak - Szkoła Podstawowa Nr 26 Bielsko BIała

II miejsce.200.Koniarczyk Paulina ZSP Wieszczęta 01

Fot. II miejsce - Paulina Koniarczyk - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieszczętach

III miejsce.82.Kudzia Weronika SP 5 Żywiec 03

Fot. III miejsce - Weronika Kudzia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żywcu

WYRÓŻNIENIA :

wyróżnienie Dąbek Maja SP 6 Sosnowiec

Fot. Maja Dąbek - Szkoła Podstawowa Nr 6 Sosnowiec

wyróżnienie Płonka Kacper SP Radziechowy 03

Fot. Kacper Płonka - Szkoła Podstawowa w Radziechowach

wyróżnienie Leszczyna Oliwia ZSP Lipie

Fot. Oliwia Leszczyna - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipiu

wyróżnienie Mikuła Ola SP 26 Bielsko

Fot. Ola Mikuła - Szkoła Podstawowa Nr 26 w Bielsku - Białej

wyróżnienie Bilek Maja SP 3 Pszczyna

Fot. Maja Bilek - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszczynie

wyróżnienie Partyka Maciej ZS Gilowice

Fot. Maciej Partyka - Zespół Szkół w Gilowicach

wyróżnienie Nowak Klementyna SP Jamki Korzonek 03

Fot. Klementyna Nowak - Szkoła Podstawowa w Jamkach - Korzonku

wyróżnienie Targosz Julia ZSP 1 Jeleśnia

Fot. Julia Targosz - Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni 

wyróżnienie Martynko Krystyna ZSP Istebna 02

Fot. Krystyna Martynko - Zespól Szkolno - Przedskzolny w Istebnej

wyróżnienie Syrek Emanuel SP 22 Dąbrowa G

Fot. Emanuel Syrek - Szkoła POdstawowa Nr 22 w Dabrowie Górniczej

wyróżnienie Szpak Jacek ZSP Istebna

Fot. Jacek Szpak - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej

wyróżnienie MołdyszAleksandra SP 2 Żywiec 03

Fot. Aleksandra Mołdysz - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żywcu