Sprawozdanie z konkursu fotograficznego "Śląskie bioróżnorodne"

W dniu 30 października 2017r. dokonano podsumowania konkursu koordynowanego przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie pn. "Śląskie bioróżnorodne". Konkurs realizowany był w ramach Kampanii edukacyjno - informacyjnej ZPKWŚ pn "Przyroda - lubię, szanuję, obserwuję". Adresatami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa śląskiego. 

Zadanie uczestników polegało na samodzielnym wykonaniu 5 fotografii ukazujących bioróżnorodność ekosystemów na terenie województwa śląskiego.

Na konkurs nadesłano 42 prace, z których nagrodzono 3 najbardziej interesujące i zgodne z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu. 

I miejsce:

Wiktoria Wilk z Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. W. Pileckiego w Wojkowicach; opiekun merytoryczny: P. Przemysław Lis

II miejsce:

Anna Bernacka z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu; opiekun merytoryczny: P. Ewa Mróz

III miejsce:

Karolina Pazera z Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie; opiekun merytoryczny: P. Marek Bijak

 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

W związku z dużą ilością nadesłanych prac Komisja Konkursowa postanowiła przyznać także wyróżnienia:

- Alicja Frysztacka z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu; opiekun merytoryczny: P. Ewa Mróz

- Zofia Bernacka z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu; opiekun merytoryczny: P. Ewa Mróz

- Weronika Mirek z Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie; opiekun merytoryczny: P. Marek Bijak

- Paulina Sokołowska z Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu; opiekun merytoryczny P. Monika Prochut - Malczewska

- Patrycja Skupień z Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie; opiekun merytoryczny: P. Marcin Baran

- Tomasz Kudełka z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie; opiekun merytoryczny: P. Małgorzata Kudełka

- Dominika Lelakowska z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie; opiekun merytoryczny: P. Dorota Kercz - Wisełka

- Sara Słowiak z Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej; opiekun merytoryczny: P. Adrianna Pohl - Gasidło

- Sylwia Matuła z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie

- Aleksandra Gil z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu; opiekun merytoryczny: P. Agnieszka Kapica

- Paweł Stehlik IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu

- Natalia Rerych z Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie; opiekun merytoryczny: P. Marcin Baran

- Sabina Kowalczyk z Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie; opiekun merytoryczny: P. Marcin Baran

- Karolina Nowak z Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie; opiekun merytoryczny: P. Marcin Baran

- Karolina Mateja z Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie; opiekun merytoryczny: P. Marek Bijak

- Aleksandra Gałuszewska z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu; opiekun merytoryczny: P. Ewa Mróz

- Amanda Pilis z Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej; opiekun merytoryczny: P. Adrianna Pohl - Gasidło

GRATULUJEMY LAUREATOM I WYRÓŻNIONYM!!!

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!!!

Wszystkie nadesłane prace zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na naszej stronie internetowej. 

Nagrodzone prace.

I miejsce - Wiktoria Wilk - Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach

I miejsce Wiktoria Wilk 01

I miejsce Wiktoria Wilk 02

I miejsce Wiktoria Wilk 03

I miejsce Wiktoria Wilk 04

I miejsce Wiktoria Wilk 05

II miejsce - Anna Bernacka - IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica w Sosnowcu

II miejsce Anna Bernacka 01

II miejsce Anna Bernacka 02

II miejsce Anna Bernacka 03

II miejsce Anna Bernacka 04

II miejsce Anna Bernacka 05

III miejsce - Karolina Pazera - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie

III miejsce Karilina Pazera 01

III miejsce Karolina Pazera 02

III miejsce Karolina Pazera 03

III miejsce Karolina Pazera 04

III miejsce Karolina Pazera 05

Wyróżnienie - Alicja Frysztacka - IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica w Sosnowcu

Wyróżnienie Alicja Frysztacka 01

Wyróżnienie Alicja Frysztacka 02

Wyróżnienie Alicja Frysztacka 03

Wyróżnienie Alicja Frysztacka 04

Wyróżnienie Alicja Frysztacka 05

Wyróżnienie - Zofia Bernacka - IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica w Sosnowcu

Wyróżnienie Zofia Bernacka 01

Wyróżnienie Zofia Bernacka 02

Wyróżnienie Zofia Bernacka 03

Wyróżnienie Zofia Bernacka 04

Wyróżnienie Zofia Bernacka 05

Wyróżnienie - Weronika Mirek - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie 

Wyróżnienie Weronika Mirek 01

Wyróżnienie Weronika Mirek 02

Wyróżnienie Weronika Mirek 03

Wyróżnienie Weronika Mirek 04

Wyróżnienie Weronika Mirek 05

 Wyróżnienie - Paulina Sokołowska - Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu

Wyróżnienie Paulina Sokołowska 01

Wyróżnienie Paulina Sokołowska 02

Wyróżnienie Paulina Sokołowska 03

Wyróżnienie Paulina Sokołowska 04

Wyróżnienie Paulina Sokołowska 05

Wyróżnienie - Patrycja Skupień - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie 

Wyróżnienie Patrycja Skupień 01

Wyróżnienie Patrycja Skupień 02

Wyróżnienie Patrycja Skupień 03

Wyróżnienie Patrycja Skupień 04

Wyróżnienie Patrycja Skupień 05

Wyróżnienie - Tomasz Kudełka - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie 

Wyróżnienie Tomasz Kudełka 01

Wyróżnienie Tomasz Kudełka 02

Wyróżnienie Tomasz Kudełka 03

Wyróżnienie Tomasz Kudełka 04

Wyróżnienie Tomasz Kudełka 05

Wyróżnienie - Dominika Lelakowska - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie 

Wyróżnienie Dominika Lelakowska 01

Wyróżnienie Dominika Lelakowska 02

Wyróżnienie Dominika Lelakowska 03

Wyróżnienie Dominika Lelakowska 04

Wyróżnienie Dominika Lelakowska 05

Wyróżnienie - Sara Słowiak - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Wyróżnienie Sara Słowiak 01

Wyróżnineie Sara Słowiak 02

Wyróżnienie Sara Słowiak 03

Wyróżnienie Sara Słowiak 04

Wyróżnienie Sara Słowiak 05

Wyróżnienie - Sylwia Matuła - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie 

Wyróżnienie Sylwia Matuła 01

Wyróżnienie Sylwia Matuła 02

Wyróżnienie Sylwia Matuła 03

Wyróżnienie Sylwia Matuła 04

Wyróżnienie Sylwia Matuła 05

Wyróżnienie - Aleksandra Gil - IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu

 Wyróżnienie Aleksandra Gil 01

Wyróżnienie Aleksandra Gil 02

Wyróżnienie Aleksandra Gil 03

Wyróżnienie Aleksandra Gil 04

Wyróżnienie Aleksandra Gil 05

Wyróżnienie - Paweł Stehlik - IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu 

 Wyróżnienie Paweł Stehlik 01

Wyróżnienie Paweł Stehlik 02

Wyróżnienie Paweł Stehlik 03

Wyróżnienie Paweł Stehlik 04

Wyróżnienie Paweł Stehlik 05

Wyróżnienie - Natalia Rerych - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie 

 Wyróżnienie natalia Rerych 01

Wyróżnienie Natalia Rerych 02

Wyróżnienie Natalia Rerych 03

Wyróżnienie Natalia Rerych 04

Wyróżnienie Natalia Rerych 05

Wyróżnienie - Sabina Kowalczyk - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie 

Wyróżnienie Sabina Kowalczyk 01

Wyróżnienie Sabina Kowalczyk 02

Wyróżnienie Sabina Kowalczyk 03

Wyróżnienie Sabina Kowalczyk 04

Wyróżnienie Sabina Kowalczyk 05

Wyróżnienie - Karolina Nowak - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie 

Wyróżnienie Karolina Nowak 01

Wyróżnienie Karolina Nowak 02

Wyróżnienie Karolina Nowak 03

Wyróżnienie Karolina Nowak 04

Wyróżnienie Karolina Nowak 05

Wyróżnienie - Karolina Mateja - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie 

Wyróżnienie Karolina Mateja 01

Wyróżnienie Karolina Mateja 02

Wyróżnienie Karolina Mateja 03

Wyróżnienie Karolina Mateja 04

Wyróżnienie Karolina Mateja 05

Wyróżnienie - Aleksandra Gałuszewska - IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu 

 Wyróżnienie Aleksandra GAŁUSZEWSKA 1

Wyróżnienie Aleksandra GAŁUSZEWSKA 2

Wyróżnienie Aleksandra GAŁUSZEWSKA 3

Wyróżnienie Aleksandra GAŁUSZEWSKA 4

Wyróżnienie Aleksandra GAŁUSZEWSKA 5

Wyróżnienie - Amanda Pilis - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej 

 Wyróżnienie Amanda Pilis 01

Wyróżnienie Amanda Pilis 02

Wyróżnienie Amanda Pilis 03

Wyróżnienie Amanda Pilis 04

Wyróżnienie Amanda Pilis 05

POZOSTAŁE PRACE:

Aneta Podgórska - Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu 

 Podgórska Aneta ZSBD w Żywcu 01

Podgórska Aneta ZSBD w Żywcu 02

Podgórska Aneta ZSBD w Żywcu 03

Podgórska Aneta ZSBD w Żywcu 04

Podgórska Aneta ZSBD w Żywcu 05

Anna Fluder - Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu 

Fluder Anna ZSBD w Żywcu 01

Fluder Anna ZSBD w Żwycu 02

Fluder Anna ZSBD w Ż 03

Fluder Anna ZSBD w Żywcu 04

Fluder Anna ZSBD w Żywcu 5

Anna Kastelik - Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu 

Kastelik Anna ZSBD w Żywcu 01

Kastelik Anna ZSBD w Żywcu 02

Kastelik Anna ZSBD w Żywcu 03

Kastelik Anna ZSBD w Żywcu 04

Kastelik Anna ZSBD w Żywcu 05

Julia Pisarek - Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach

 Pisarek Julia TAK w Wojkowicach 01

Pisarek Julia TAK w Wojkowicach 02

Pisarek Julia TAK w Wojkowicach 03

Pisarek Julia TAK w Wojkowicach 04

Pisarek Julia TAK w Wojkowicach 05

Krystian Otremba - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie 

Otremba Krystian II LO w Cieszynie 01

Otremba Krystian II LO w Cieszynie 02

Otremba Krystian II LO w Cieszynie 03

Otremba Krystian II LO w Cieszynie 04

Otremba Krystian II LO w Cieszynie 05

 Natalia Duda - Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach

Duda Natalia II LO w Cieszynie 01

Duda Natalia II LO w Cieszynie 02

Duda Natalia II LO w Cieszynie 03

Duda Natalia II LO w Cieszynie 04

Duda Natalia II LO w Cieszynie 05

Partycja Pezda - Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach

Pezda Patrycja TAK w Wojkowicach 01

Pezda Patrycja TAK w Wojkowicach 02

Pezda Patrycja TAK w Wojkowicach 03

Pezda Patrycja TAK w Wojkowicach 04

Pezda Patrycja TAK w Wojkowicach 05

Paulian Korza - Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach

Korza Paulina TAK w Wojkowicach 01

Korza Paulina TAK w Wojkowicach 02

Korza Paulina TAK w Wojkowicach 03

Korza Paulina TAK w Wojkowicach 04

Korza Paulina TAK w Wojkowicach 05

 Inga Pecka - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

 Pecka Inga ZSP w Dąbrowie G. 01

Pecka Inga ZSP w Dąbrowie G. 02

Pecka Inga ZSP w Dąbrowie G. 03

Pecka Inga ZSP w Dąbrowie G. 04

Pecka Inga ZSP w Dąbrowie G. 05

Joanna Ratman - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Ratman Joanna ZSP w Dąbrowie G. 01

Ratman Joanna ZSP w Dąbrowie G. 02

Ratman Joanna ZSP w Dąbrowie Górniczej 03

Ratman Joanna ZSP w Dąbrowie G. 04

Julia Kuliś - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Kuliś Julia ZSP w Dąbrowie G. 01

Karolina Błaś - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

 Błaś Karolina ZSP w Dąbrowie G. 01

Błaś Karolina ZSP w Dąbrowie G. 02

Błaś Karolina ZSP w Dąbrowie G. 03

Błaś Karolina ZSP w Dąbrowie G. 04

Błaś Karolina ZSP w Dąbrowie G. 05

Martyna Warszawska - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Warszawska Martyna ZSP w Dąbrowie Górniczej 01

Warszawska Martyna ZSP w Dąbrowie G. 02

Olga Jachimek - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Jachimek Olga ZSP w Dąbrowie G. 01

Jachimek Olga ZSP w Dąbrowie G. 02

Jachimek Olga ZSP w Dąbrowie G. 03

Jachimek Olga ZSP w Dąbrowie G. 04

Ewa Witkiewicz - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie

 Witkiewicz Ewa ZSTU w Będzinie 01

Witkiewicz Ewa ZSTU w Będzinie 02

Witkiewicz Ewa ZSTU w Będzinie 03

Witkiewicz Ewa ZSTU w Będzinie 04

Witkiewicz Ewa ZSTU w Będzinie 05

Daniel Nowak - Zespól Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie

Nowak Daniel ZSTU w Będzinie 01

Nowak Daniel ZPTU w Będzinie 02

Nowak Daniel ZSTU w Będzinie 03

Nowak Daniel ZSTU w Będzinie 04

Nowak Daniel ZSTU w Będzinie 05

 Patryk Gondek - Zespół Szkół Technoczno - Usługowych w Będzinie

Gondek Patryk ZSTU w Będzinie01

Gondek Patryk ZSTU w Będzinie 02

Gondek Patryk ZSTU w Będzinie 03

Gondek Patryk ZSTU w Będzinie 04

Gondek Patryk ZSTU w Będzinie 05

Aleksandra Koźlicka - IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu

Koźlicka Aleksandra IV LO w Sosnowcu 01

Koźlicka Aleksandra IV LO w Sosnowcu 02

Koźlicka Aleksandra IV LO w Sosnowcu 03

Koźlicka Aleksandra IV LO w Sosnowcu 04

Koźlicka Aleksandra IV LO w Sosnowcu 05

Vanessa Goj - IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu

Goj Vanessa IV LO w Sosnowcu 01

Goj Vanessa IV LO w Sosnowcu 02

Goj Vanessa IV LO w Sosnowcu 03

Goj Vanessa IV LO w Sosnowcu 04

Goj Vanessa IV LO w Sosnowcu 05

Klaudia Zbruk - IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu

Zbruk Klaudia IV LO w Sosnowcu 01

Zbruk Klaudia IV LO w Sosnowcu 02

Zbruk Klaudia IV LO w Sosnowcu 03

Zbruk Klaudia IV LO w Sosnowcu 04

Zbruk Klaudia IV LO w Sosnowcu 05

Dominika Sierak - IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu

 Sierak Dominika IV LO w Sosnowcu 01

Sierak Dominika IV LO w Sosnowcu 02

Sierak Dominika IV LO w Sosnowcu 03

Sierak Dominika IV LO w Sosnowcu 04

Sierak Dominika IV LO w Sosnowcu 05

Aleksandra Lesiak - IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu

 Lesiak Aleksandra IV LO w Sosnowcu 01

Lesiak Aleksandra IV LO w Sosnowcu 02

Lesiak Aleksandra IV LO w Sosnowcu 03

Lesiak Aleksandra IV LO w Sosnowcu 04

Lesiak Aleksandra IV LO w Sosnowcu 05

Karolina Gruszczyńska - IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu

 Gruszczyńska Karolina IV LO w Sosnowcu 01

Gruszczyńska Karolina IV LO w Sosnowcu 02

Gruszczyńska Karolina IV LO w Sosnowcu 03

Gruszczyńska Karolina IV LO w Sosnowcu 04

Gruszczyńska Karolina IV LO w Sosnowcu 05