W 2017 roku akcja „Sprzątanie Świata” w Ośrodku Edukacyjnym odbywała się dwutorowo. We wrześniu zostały przeprowadzone pogadanki ekologiczne dotyczące segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.
W pogadankach wzięło udział 100 osób, uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z Przystajni, Strzebinia oraz Koszęcina. W trakcie spotkań uczestnicy wzięli udział w grach
i zabawach edukacyjnych jak również mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji przyrodniczej znajdującej się
w Ośrodku Edukacyjnym w Kalinie.  

Drugim etapem akcji „Sprzątanie Świata” był festyn zorganizowany na prośbę nauczycieli w dniu 6.10.2017 r. został on zorganizowany przy współpracy Gminy Herby na czele z Panią Wójt Iwoną Burek. Uczestnikami byli uczniowie klasy VI, VII oraz gimnazjum z Koszęcina, Blachowni
i Herb, łączne w festynie wzięło udział 65 osób. Młodzież biorąca udział w festynie uczestniczyła
w prelekcji oraz w przygotowanych na terenie Ośrodka mini konkursach o charakterze ekologicznym, uczniowie wykonali także plakat pt: „Czysta Planeta”. Na zakończenie festynu Kierownik Oddziału Biura w Kalinie Pani Krystyna Bartocha wraz z Panią Wójt Gminy Herby Iwoną Burek przeprowadziły losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy Herby. Wszystkim aktywnie uczestniczącym w akcji „Sprzątanie Świata” serdecznie dziękujemy i zapraszamy do ponownego udziału za rok!

DSCN2019

DSCN1973

20171006 120702

20171006 110200