W dniach 14-29 września 2017 roku Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie przeprowadził akcję pn. "Sprzątanie Świata".
Tegoroczna akcja została zrealizowana w ramach dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kampanii edukacyjno - informacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. "Przyroda - lubię, szanuję, obserwuję".

Podczas akcji "Sprzątanie Świata 2017" w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie przeprowadzono zajęcia dla 286 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.
Tematem przewodnim tegoroczej akcji był, wprowadzony wraz ze zmianą ustawy o odpadach, wspólny system segregacji odpadów.
Omawiając zasady prawidłowej segregacji odpadów, zwrócono szczególną uwagę na znaczenie recyklingu w procesie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi. Podkreślano również potrzebę kształtowania mądrego konsumpcjonizmu w codziennym życiu każdego człowieka.

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poznania najnowszych światowych trendów związanych z powtórnym wykorzystaniem odpadów.
Zajęcia, które odbyły się w ramach tegorocznej akcji, pozwoliły uczestnikom na rozwinięcie i utrwalenia poprzez zabawę wiedzy na temat współczesnych problemów goospodarki odpadami w skali zarówno krajowej, jak i globalnej.

akcja sprzątanie świata 2017 010

akcja sprzątanie świata 2017 005