W dniach 04-08.09.2017r. pracownik Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu uczestniczył w wyjeździe studyjnym pn. "Przykłady wykorzystania obecności nietoperzy dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu" organizowanym w ramach projektu "Life Podkowiec+". Celem wyjazdu było zapoznanie się z miejscami występowania nietoperzy, metodami ich ochrony oraz możliwościami jakie daje obecność tych rzadkich ssaków dla promocji i rozwoju regionów na obszarze Turyngii i Bawarii w Niemczech.

W ciągu czterech dni uczestnicy wyjazdu zwiedzili m.in. utworzoną w skałach gipsowych Jaskinię Barbarossa (zimowisko podkowców), wysoki na 81 m pomnik Kyffhauserdenkmal (kwatera podkowca małego), Muzeum Regionalne w Bad Frankenhause, gdzie znajduje się m.in. ekspozycja dotycząca nietoperzy, zrewitalizowane blokowisko w Meinineg będące obecnie miejscem występowania kolonii nietoperzy oraz ośrodek ochrony podkowca małego w Hohenburgu, w którym można obserwować nietoperze dzięki umieszczonym na strychu budynku kamerom, a także podczas ich wieczornych wylotów.

Ponadto uczestnicy wyjazdu wzięli udział w nocnych zajęciach terenowych w rejonie wieży w Sachsenburgu, w trakcie których, za pomocą rozstawionych siatek chwytano, rozpoznawano oraz prowadzono pomiary nietoperzy.

Organizatorom wyjazdu za przygotowanie, wybór niezwykle interesujących miejsc i obiektów oraz sprawną organizację dziękujemy.

 P1070558

P1070597

P1070706

P1070956

P1070805

P1080007

P1080126

P1080127

P1070961