Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dorinanfowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegóły dot. warsztaów w zaproszeniu.