W dniach 17 i 19 lipca 2017 roku w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie przeprowadzono zajęcia wakacyjne dla 29 dzieci z Przedszkola Prywatnego "Yes - Młodzi Odkrywcy".

Podczas zajęć młodzi uczestnicy odkrywali różnice i podobieństwa między różnorodnymi gatunkami dziko rosnących roślin łąki kserotermicznej. Wyjątkową atrakcją zajęć były poszukiwania dziko rosnącej marchwi.

Po zakończeniu udanych zbiorów, dzieci zapoznały się z historią uprawy wybranych roślin jadalnych.

W ramach zabaw, rozwijających umiejętności obserwacji przyrody, uczestnicy zajęć poszukiwali ukrytych w terenie plansz z wizerunkami wybranych gatunków ptaków żyjących w miejskich parkach i ogrodach.

W części końcowej zajęć przeprowadzono gry i zabawy zręcznościowe w oparciu o plac zabaw znajdujący się na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie.