W ramach realizacji zadania merytorycznego pn. "Czynna ochrona raka szlachetnego - kontrola występownaia", w miesiącu lipcu 2017r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził na dwóch wytypowanych potokach
(Potok Łązki oraz bezimienny dopływ Soły w Wieprzu) kontrolny odłów raka szlachetnego. Do odłowu raka stosuje się specjalne pułapki, tzw. raczniki ("żywołapki"), które wraz z przynętą umieszcza się w odpowiednich miejscach w cieku wodnym. Ponadto w celu realizacji czynności związanych z kontrolnym odłowem należy posiadać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na umyślne chwytanie osobników raka szlachetnego.

Od 2012 roku prowadzone kontrole nie przynosiły efektu, na żadnym z kontrolowanych potoków nie odławiano osobników raka szlachetnego. Mimo corocznie podejmowanych prób dopiero w 2016 roku udało się ponownie odłowić trzy osobniki (1 w lipcu oraz 2 w listopadzie), tym bardziej cieszy fakt, iż w lipcu 2017 roku odłowiono trzy osobniki w bezimiennym dopływie Soły w Wieprzu. Mamy nadzieję, iż dalsze kontrole w roku bieżącym oraz kolejnych latach potwierdzą w miarę stabilny stan występownaia w tym cieku raków szlachetnych.

01

02

03