W ramach współpracy zawiązanej pomiędzy Ośrodkiem Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie a Ośrodkiem Formacyjno Wychowawczym w Turzy dnia 28.07.2017 roku na terenie Ośrodka w Turzy odbyły się zajęcia w ramach wakacji letnich.
Zajęcia zostały poprowadzone przez pracownika ZPKWŚ w Kalinie we współpracy z przedstawicielami Nadleśnictwa Herby. Grupą odbiorców była młodzież uczestnicząca w dniach od 24.07.2017r. do 07.08.2017r. w letnim turnusie kolonijnym zorganizowanymm przez Ośrodek w Turzy. Grupa uczestników spotkania liczyła 47 osób. Zajęcia zostały podzielone na trzy części, pierwsza z nich obejmowała wspólne wysłuchanie prezentacji na temat bocianów występujących na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą", temat ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród młodzieży, która wysłuchała prezentacji oraz chętnie włączyła się w dyskusję po jej zakończeniu.

Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w zajęciach plastycznych koordynowanych przez przedstawiciela nadleśnictwa, których celem było stworzenie bociana za pomocą techniki origami. Ostania część zajęć połączona z krótkim wykładem obejmowała rozpoznawanie gatunków drzew za ppomocą liści, w tej części młodzież wykazała się dobrą znajomością lasu oraz wiedzą na temat problemów i zagrożeń z jakimi borykają się obecnie tereny leśne. Zajęcia odbyły się w przyjaznej atmosferze, natomiast prowadzący spotkali się z ciepłym i miłym przyjęciem ze strony gospodarzy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zajęciach, a przedstawicielom Ośrodka za zaproszenie!

 Turza 1 fot. A. Krawczyk

Turza 2 fot. A. Krawczyk