W dniach 26-30 czerwca 2017 r. na terenie Litwy odbyła się XXIV Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych. 

Organizatorami w tym roku były następujące instytucje: Directorate of Birzai Regional Park (Republika Litewska), AOPK ČR - Správa CHKO MORAVSKY KRAS (Republika Czeska), Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Katedra Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych (Szkoła Krasu) jest konferencją, która na stałe została wpisana do kalendarza sesji związanych z tematyką ochrony przyrody – ochrony obszarów krasowych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w gronie służb ochrony przyrody, samorządów, przedstawicieli ośrodków naukowych, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych oraz w gronie partnerów z zagranicy: Czech, Słowacji, Ukrainy, Bułgarii, Litwy, Polski służąca skutecznej ochronie przyrody w warunkach zrównoważonego gospodarowania i użytkowania terenu.

W tegorocznej sesji referatowej poruszono zagadnienia związane z cennymi gatunkami roślin obszarów krasowych, działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, faunie Morawskiego Krasu czy też geologii obszaru Parku Birzai.           Pani dr Wyrzychowska w swoim wystąpieniu: Wymiana doświadczeń jako istotny element międzynarodowych działań na rzecz ochrony środowisk krasowych wybranych obszarów Europy, podkreśliła jak ważną rolę odgrywa konferencja, przeprowadzana w takiej formule.

Podczas dopołudniowej sesji w Birzai zwiedziliśmy Centrum edukacyjne i informacyjne Parku. Podczas pobytu w Centrum wolontariuszki z Grecji i Armenii, przedstawiły krótką prezentację dotyczącą Parku oraz głównych celów ochrony. Ponadto uczestnicy Szkoły zobaczyli XV wieczny zamek Radziwiłłów, będący wizytówką miasta.

Podczas konferencji odbyło się wiele sesji terenowych. Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję przetestować nowozakupione rowery. Poruszając się tym środkiem transportu zobaczyliśmy: kościół katolicki w Pabirzes, wywierzysko Smardone na terenie Likenai, lej krasowy „Karves Ola“. Duże wrażenie na uczestnikach wywarła wieża obserwacyjna w kształce litery „c“ nad nad jeziorem Ezereliai w miejscowości Kirkilai. Budowla wysoka jest na 33 metry i będąc na jej szczycie roztacza się piękny widok na jeziora krasowe Biržai Regional Park. Obejrzeliśmy także infrastrukturę służącą udostępnieniu terenu parku do ruchu turystycznego, m.in. ścieżkę geologiczną „Geologu duobe“. W ciągu całego dnia mogliśmy zobaczyć niezliczoną ilość lejów krasowych, które miały różne rozmiary oraz występowały w rozmaitych miejscach: na polach czy też na podwórkach domostw.

Ostatniego dnia sesja terenowa odbyła się na pograniczu Litwy i Łotwy, gdzie mieliśmy przyjemność zobaczyć odsłonięcie geologiczne „Muoriskiu Atodanga“  w miejscowości Nemunelis oraz trofowiska „Skaistkalnes karsta kritenes“ w Kurmene. Następnie zobaczyliśmy Jasknię Gutmana (zbudowaną z piaskowca) w miejscowości Turaida, w najstarszym i największym łotewskim Parku Narodowym Guaja. Jednym z celów ochrony Parku, poza zachowaniem przyrody doliny rzeki Guaja, jest ochrona siedliska występowania pachnicy dębowej, program finansowany jest m.in. ze środków LIFE.

Składamy podziękowania Dyrektorowi Birzai Regional Park Panu Kęstutis Baronas oraz pracownikom Parku za organizację tegorocznej konferencji.

Sesja referatowa. Wystąpienie dr Barbary Majchrzak z Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Autor fotografii Paweł Kokoszka

Fot. 1. Sesja referatowa. Wystąpienie dr Barbary Majchrzak z Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Autor fotografii: Paweł Kokoszka.

Sesja referatowa. Wystąpienie przedstawiciela ZPKWŚ. Autor Fotografii Marek Stryjniak

Fot. 2. Sesja referatowa. Wystąpienie przedstawiciela ZPKWŚ. Autor fotografii: Marek Stryjniak.

Centrum edukacyjne Parku Regionalnego Birze. Wolontariuszka objaśnia elementy logo Parku Regionalnego Birze. Autor Fotografii Paweł Kokoszka

Fot. 3. Centrum edukacyjne Parku Regionalnego Birze. Wolontariuszka objaśnia elementy logo Parku Regionalnego Birze. Autor fotografii: Paweł Kokoszka

Sesja referatowa. Przedstawiciel CHKO Moravsky Kras z prezentacja na temat fauny Morawskiego Krasu. Autor Fotografii Paweł Kokoszka

Fot. 4. Sesja referatowa. Przedstawiciel CHKO Moravsky Kras z prezentacją na temat fauny Morawskiego Krasu. Autor fotografii: Paweł Kokoszka.

Torfowiska Skaistkalnes karsta kritenes Łotwa. Autor fotografii Paweł Kokoszka.

Fot. 8. Torfowiska Skaistkalnes karsta kritenes, Łotwa. Autor fotografii: Paweł Kokoszka. 

Odsłonięcie geologiczne Muoriskiu Atodanga w miejscowości Nemunelis. Autor fotografii Paweł Kokoszka

Fot. 9. Odsłonięcie geologiczne „Muoriskiu Atodanga“  w miejscowości Nemunelis. Autor fotografii: Paweł Kokoszka

Jaskinia Gutmana zbudowana z piaskowca w Parku Narodowym Guaja na Łotwie . Autor fotografii Paweł Kokoszka

Fot. 10. Jaskinia Gutmana zbudowana z piaskowca w Parku Narodowym Guaja na Łotwie . Autor fotografii: Paweł Kokoszka.