W ramach zadania „Monitoring ptaków lęgowych charakterystycznych dla PK CKKRW (hełmiatka, rybitwa rzeczna) w dniu 03.07.2017 dokonano inwentaryzacji populacji rybitwy rzecznej na specjalnej pływającej platformie podgniazdowej zlokalizowanej na zalewie Gzel w Rybniku.

Obrączkowania dokonał uprawniony przedstawiciel Nadleśnictwa Katowice – Pan Adrian Ochman. W wyniku przeprowadzonych działań zaobrączkowano 44 młode ptaki wraz z dokonaniem pomiaru długości skrzydeł. Największe młode charakteryzowało się długością skrzydła wynoszącą 187 mm, z kolei najmniejsze zaledwie 28 mm. Ponadto na platformie znajduje się jeszcze 13 gniazd
z jajami. Taka ilość ptaków to niewątpliwie duży sukces projektu związanego z odbudową populacji przedmiotowego gatunku na obszarze PK CKKRW.

1

 1. Platforma pogniazdowa ( fot. P. Kania ).

3

 2. Gniazdo rybitwy rzecznej ( fot. P. Kania ).

6

7

 3. Obrączkowanie ( fot. P. Kania ).

8

4. Zaobrączkowane młode ( fot. P. Kania ).

9

10

5. Pomiar długości skrzydła ( fot. P. Kania ).

11

6. Martwy dorosły osobnik  ( fot. P. Kania ).