Na przełomie maja i czerwca 2017 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził zajęcia z okazji Dnia Dziecka, w których uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Kobiernicach, Gimnazjum Nr 3 w Żywcu oraz Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu.

W trakcie pogadanek oraz zajęć praktycznych omówiono tradycję, kulturę oraz zwyczaje pasterzy wołoskich, którzy pojawili się na naszym terenie w XV wieku wprowadzając nowy model gospodarki poprzez wypas owiec. Uczniowie zapoznali się z obrzędami jakie panowały podczas wyprowadzania owiec na halę, kilkumiesięcznego pobytu pasterzy w górach oraz metodami zabezpieczania siebie oraz stada przed niebezpieczeństwami czyhającymi w górach na ludzi i owce. Ponadto zaprezentowane zostały przyrodnicze aspekty prowadzonego przez wieki wypasu, który miał wpływ na powstanie cennych przyrodniczo zbiorowisk roślin.

Młodsi uczestnicy zajęć poprzez zabawę z wykorzystaniem tropów zwierząt, Poradników Młodego Tropiciela oraz przygotowanych kart pracy zapoznali się z wieloma gatunkami ssaków jakie występują na obszerze Beskidzkich Parków Krajobrazowych.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 160 osób.

01

02

03

04

05