Bórb europejski (Castor fiber) - największy europejski gryzoń bardzo aktywny na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą".

Chociaż ciężko jest spotkać tego gryzonia w dzień bardzo szybko można zauważyć efekty jego nocnej działalności w postaci zgryzów, powalonych drzew, nor czy wydeptanych ścieżek. Bobry świetnie pływają i nurkują, mogą spędzić pod wodą nawet 20 minut. Są również świetnymi budowniczymi. Potrafią wykopać system nor nad brzegiem rzeki, której część wyjść jest pod wodą. Budują bardzo dobrze przemyślane budowle na wodzie (Żeremia) z gałązek i mułu, które przypominają postać kopców z komorą mieszkalną, które znajduje się nad powierzchnią wody. Potrafią zbudować tamę na rzece, podnosząc jej poziom. Bobry żyją parami. Nie zapadają w sen zimowy. Tworzą zapasy z gałęzi, do których dostają się często pod lodem. Żywią sie łykiem drzew i krzewó (osika, wierzba), rośliny zielne, trzcina, grążel. W największe mrozy zajadą budulec zwojego schronienia.

Na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" jest 19 stanowisk objętych cyklicznymi kontrolami terenowymi. Z kontroli przeprowadzonych w I i II kwartale bieżącego roku zauważono świeże ślady bytowania i zakwalifikowano je jako stanowiska czynne. Jednym z wielu miejsc występowanie bobra europejskiego na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" jest obszar objęty ochroną w formie użytku ekologicznego o nazwie "Brzoza". Stawy, gdzie osiedliły się bobry mają kolosalne znaczenie również dla wielu gatunków ptaków. Dzięki rozbudowanej strefie ekotonowej, obecności wysepek i martwych drzew, występuja korzystne warunki do gniazdowania, a obfitość owadów, kręgowców i roślinności wodnej zabezpiecza pożywienie. Rozlewiska bobrowe są chętnie zasiedlane np. przez bociana czarnego, czaplę siwą czy żurawia, własnie między innymi dlatego bobry europejskie podlegają ochronie.

W przypadku powstania konfliktu mięczy człowiekiem a bobrami na terenie Województwa Śląskiego zgodnie z obowiązującym prawem właściwą instancją w zgłaszaniu szkód, nowych stanowisk bobrów, wniosków o odszkodowania, wniasków o przesiedlenia itp. jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

Użytek Ekologiczny Brzoza Fot. Marcin Krus

Użytek ekologiczny "Brzoza" z dnia 07-06-2017r. (fot. M. Krus)

stanowisko Piłka

Stanowisko bobra w miejscowości Piłak 22-03-2017 r. (fot. M. Krus)

stanowisko w Kalinie

Stanowisko bobra w miejscowości Kalina 16-03-2017 r. (fot. M. Krus)

żeremie w Kalinie

Żeremie zbudowane przy rzece Kalina z dnia 22-03-2017r. (fot. M. Krus)