Znajdujące się na obszarze otuliny Żywieckiego Parku Krajobrazowego fortyfikacje w Krzyżowej powstały

latem 1939 roku i miały stanowić główny punkt oporu na terenie obecnej gminy Jeleśnia.

Z planowanych pięciu obiektów udało się prawie ukończyć i częściowo wyposażyć trzy z nich: "Szyling",

"Kustroń" i "Boruta". We wrześniu 1939 roku były jednym z dwóch ośrodków oporu na Żywiecczyźnie

przed nacierającymi wojskami mienieckimi.

Do dziś wszystkie trzy schrony bojowe w Krzyżowej zachowane są niemal w 100% jednak do niedawna

były mało znane wśród turystów pojawiających się w tej części Beskidu Żywieckiego, głównie z powodu

ich niedostępności. Końcem 2011 roku schrony odgruzowano, wycięto zarośla, którymi zarosły, odkopano

część zasypanych ścian, a także wyrównano teren udostępniając fortyfikacje wszystkim zainteresoanym.

Poniżej zdjęcia przedstawiające fortyfikacje:

Fortyfikacje_w_Krzyowej

Fortyfikacje_w_Krzyowej1

Fortyfikacje_w_Krzyowej2

Fortyfikacje_w_Krzyowej3