Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w grudniu 2014 r. zrealizował zadanie związane z wymianą tablic informacyjnych dotyczących terenu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oraz Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Umieszczenie tablic na granicach parków krajobrazowych jest wymogiem ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. Tablice  wykonane  zostały zgodnie z opisem technicznym znajdującym się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz.U.2004 Nr 268, poz. 2665). Oznakowanie granic parku krajobrazowego przy drogach znajdujących się w strefie nadgranicznej parku pełni funkcję informacyjną oraz edukacyjną. Zachęca do zwiedzania miejsc cennych przyrodniczo, jednocześnie podnosi świadomość społeczeństwa w zakresie istnienia formy ochrony przyrody jaką jest park krajobrazowy.  

fot. 1-3 - Tablice informacyjne na terenie PK Lasy nad Górną Liswartą

100_3743

100_3790

100_3793

fot. 4-6 - Tablice informacyjne PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

IMAG1783

IMAG1786

IMAG1789