W czerwcu 2016 r. jedna z fotopułapek zamontowanych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, w ramach zadania „Monitoring drapieżników na obszarze PK Beskidu Małego”, pierwszy raz zarejestrowała rysia.

Na przełomie ostatnich kilku miesięcy nastąpił wyraźny postęp w prowadzonych działaniach - udało się trzykrotnie zarejestrować tego szczególnie interesującego ze względu na ograniczoną liczebność drapieżnika. Ryś został zarejestrowany w sierpniu, wrześniu i październiku.

Dotychczasowe nagrania z dwóch stanowisk oraz tropy odnalezione w pobliżu fotopułapki na trzecim stanowisku, mimo iż jeszcze niewystarczające, pozwalają wstępnie nakreślić przypuszczalną trasę, którą porusza się ten rzadki drapieżnik.

Zapraszamy do obejrzenia jednego z nagrań, które dostępne jest pod adresem:

https://drive.google.com/open?id=0Bxo7BYI5Yf8bbGhvTWFoRXZtZjQ

rys_1

rys_2

Zadanie pn. ”Monitoring drapieżników na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego” realizowane jest przez Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”