„Pojezierze Palowickie” to kompleks stawów łańcuchowych zlokalizowanych na obszarze leśnym pomiędzy miejscowościami Szczejkowice, Palowice (gmina Czerwionka-Leszczyny), Woszczyce (dzielnica miasta Orzesze) i dzielnicą Żor-Rowień.

Obszar ten leży w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, gdzie na stosunkowo niewielkiej powierzchni występuje nagromadzenie cennych wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Te pierwsze reprezentowane głównie przez florę i awifaunę wodną można zaobserwować głównie w sezonie wiosenno - letnim. Natomiast kompozycja krajobrazu „pojezierza palowickiego” prezentuje się równie pięknie latem jak i zimą. Stąd tak często przy opisywaniu uroków tego miejsca stosowane jest określenie „małe Mazury”.

SL274664 Fot.1. Pojezierze Palowickie (fot. P. Kania)

SL274688 Fot. 2. Pojezierze Palowickie (fot. P. Kania)

Przez teren ten przebiega ścieżka dydaktyczna nazywana biegową trasą narciarsko-edukacyjną „Przyroda zimą”. Jej długość wynosi 3 km, doskonale nadaje się zarówno do pieszych wędrówek jak
i wycieczek rowerowych.

Ciekawym zabytkiem architektury industrialnej z danego obszaru jest tzw. Gichta.Jest to pozostałość po nieistniejącej Hucie ,,Waleska” na Łanuchu. Pierwsza kuźnica istniała tu już w połowie XVIII wieku i produkowała żelazo sztabowe metodą prymitywnego wytopu z rudy darniowej. W 1835 roku w przysiółku Łanuch zbudowano dwa wysokie piece opalane węglem drzewnym. Powstała także odlewnia żelaza.Produkcję wstrzymano w 1855 roku z powodu niskiej rentowności i niedostatku drewna wykorzystywanego do wytopu surówki. Obecny obiekt powstał w 1830 roku i służył do wciągania ręczna windą na trzecie piętro wsadu piecowego, który następnie ręcznie był przenoszony drewnianym pomostem do pieca hutniczego.


gichta Fot. 3. Gichta (fot. Archiwum ZPKWŚ)