W ramach realizacji zadania merytorycznego pn. "Czynna ochrona raka szlachetnego - kontrola występowania" w miesiącu lipcu 2016 roku Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził na dwóch wytypowanych potokach (Potok Łązki oraz bezimienny dopływ Soły w Wieprzu) kontrolny odłów raka szlachetnego. Do odłowu raka stosuje się specjalne pułapki, tzw. raczniki ("żywołapki"), które wraz z przynętą umieszcza się w odpowiednich miejscach w cieku wodnym.

Mimo corocznie podejmowanych prób ostatni odłów raka na ww. potokach, miał miejsce w 2012 roku. Tym bardziej cieszy fakt, iż w lipcu tego roku odłowiono jednego osobnika (samca) w bezimiennym dopływie Soły w Wieprzu.

fot1

fot2

fot3

fot4